начало
"Булелектрикс" ООД е утвърдена съвременна и конкурентна фирма с опит и стил, които е оценил всеки наш клиент. Базирана в Бургас, развива дейност на територията на цялата срана.

Фирмата предлага на своите клиенти пълен инженеринг - предварителни проучвания, консултации, проектиране, съгласуване с електроразпределителното дружество на най-доброто за клиента решение, изграждане и въвеждане в експлоатация.

Извършва електромонтажни дейности – външни електрозахранвания за присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа; вътрешни ел. и слаботокови инсталации на новостроящи се сгради; ремонт на кабели и електропроводи средно и ниско напрежение; ремонт и профилактика на подстанции, възлови станции и трафопостове; абонаментно поддържане на съоръжения средно и ниско напрежение; изграждане и поддържане на осветителни уредби – паркови, улични и др.

Подпомага инвеститорите с осигуряване на строителен надзор на обектите и въвеждане в експлоатация.

Подпомага своите клиенти при проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични и вятърни електроцентрали.

Проектира, доставя и монтира резервни електрозахранвания с дизелови генератори, с ръчно или автоматично включване.

Произвежда, доставя и монтира всякакви размери електромерни и разпределителни табла и кабелни разпределителни шкафове от стъклонапълнен полиестер.

Извършва ремонт и пренавиване на електродвигатели.

Продава и доставя до обекта електроапаратура, електрооборудване и електроматериали.